Contact Form Demo (#2)

Gegevens

Algemeen

Gezondheid

Herkomst

Activiteiten

Relatie

Spel

omgang met mensen

Vocaal gedrag

Agressie

Definities: Agressie = een hond vertoont agressie als hij één of meer van de volgende kenmerken: verstarren, fixeren (strak aankijken), grommen, gromblaffen, tanden laten zien, hap beweging maken richting mens of dier of bijten.
Uitvallen = een plotselinge hapbeweging richting een mens, dier of voorwerp (bijv. auto)

Agressie naar mensen

Agressie naar honden

Angst

Definitie: een hond vertoont angst als hij één of meer van de volgende kenmerken laat zien: een lage houding aannemen:  hij kan wat door de poten zakken, oren zijn achteren en de staart is laag (soms zelfs tussen de achterpoten), er is oogwit te zien,  hij deinst achteruit of vlucht. In combinatie met deze kenmerken kunnen ook gedragingen als piepen, trillen, urine laten lopen, voorkomen.

 

Is uw hond bang voor:

Binding en alleen thuis zijn

Zo ja, wat doet de hond:

Najagen en vreemd gedrag

Rent uw hond wel eens: